Cennik

Konsultacja endokrynologiczna 250 zł

Obejmuje wywiad, badanie fizykalne, zalecenia w zakresie diagnostyki i terapii. Czas konsultacji 25 min. Na wizytę warto zabrać dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia oraz listę przyjmowanych na stałe leków.

USG tarczycy od 50 do 70 zł

Cena zależy od czasochłonności opisu badania. Doliczana jest do konsultacji endokrynologicznej.

Porada telemedyczna 150 zł

Umówienie porady telemedycznej jest możliwe wyłącznie, jeśli pacjent był przeze mnie konsultowany w gabinecie i od ostatniej wizyty osobistej nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

e-recepta 50 zł

Wystawienie recepty celem kontynuacji dotychczasowego leczenia. Nie jest możliwe wystawienie recepty na terapię, która nie była przeze mnie zalecana lub jeśli od wizyty w gabinecie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

Zmiana dawki dotychczas stosowanych leków jest poradą telemedyczną.

Zaświadczenia 100 zł

Za wypełnienie osobnych druków do celów orzeczniczych i w innych celach pobierana jest dodatkowa opłata.

Płatności

Przyjmowana jest gotówka i karty płatnicze (stykowe, bezstykowe), BLIK.